Mark-up arrow

Decontaminatie & cleaning

Ontdek

Decontaminatie & cleaning

Voordat een petrochemische installatie kan worden ontmanteld, wordt deze eerst sloop gereed gemaakt en gereinigd. Het gaat vaak om zeer complexe installaties waarbij gevaarlijke, giftige stoffen en gassen kunnen vrijkomen. Wij kennen de specifieke regelgeving en procedures om mens en milieu te beschermen en nemen dit graag voor u uit handen. 

Chroom 6

Verwijdering en verwerking van chemicaliën

Verwijdering van en verwerking restproduct