Mark-up arrow

QHSE

Meer informatie
Safety (veiligheid), health(gezondheid), environment (milieu) and quality (kwaliteit)

SHEQ

SHEQ, ook wel Engels voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit vormen de kern van ons werk. Wij hanteren de strengste veiligheidsregels en hebben een gekwalificeerde SHEQ afdeling. We voeren regelmatig interne en externe audits uit om de SHEQ te garanderen. Zo blijven we voldoen aan de eisen van wetgeving omtrent de kwaliteit en milieu van onze diensten, veiligheid, gezondheid en van andere arbeidsomstandigheden. 

 

MENSEN EERST

Bij Van Vliet Demolition Group begrijpen we dat feiten en cijfers van vitaal belang zijn voor het meten van veiligheid en het stimuleren van voortdurende verbeteringen voor al onze mensen, ons belangrijkste kapitaal. Maar ze vertellen ons niet het hele verhaal. 

We vinden dat iedere werknemer en ieder individu waarmee we werken het recht heeft om te kunnen leven en werken zonder risico op letsel en ongevallen. Onze inzet voor onze mensen is hierbij van essentieel belang. We streven er dan ook naar om de ontwikkeling van onze werknemers op alle niveaus te ondersteunen en aan te moedigen. Opleidingsbehoeften worden geïdentificeerd en aangepakt door een samenwerking tussen onze afdelingen Human Resources en SHEQ. Dit natuurlijk naast de belangrijke eigen inbreng van onze individuele werknemers.

We hebben een morele verantwoordelijkheid tegenover onze directe werknemers, onze contractpartners, onze aannemers en leveranciers en tegenover de lokale gemeenschappen op de plaatsen waar we over de hele wereld werken. De veiligheid van mens en milieu is een belangrijke prioriteit binnen onze organisatie.

 

VEILIGHEID, GEZONDHEID, MILIEU EN KWALITEIT (SHEQ)

Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit vormen de kern van alles wat we doen. Bij Van Vliet Demolition Group hebben we dan ook een robuuste SHEQ-structuur. De interne SHEQ-afdeling is  hooggekwalificeerd en ervaren en stelt Van Vliet Demolition Group in staat om ervoor te zorgen dat de juiste capaciteiten en ondersteuning geboden worden om uitmuntendheid te bereiken op al onze werkplekken. Dankzij de inbreng van alle afdelingen kunnen we een Groepsbeleid opstellen dat is afgestemd op de behoeften en doelstellingen van ons bedrijf.

We zijn trots op onze uitstekende staat van dienst op het gebied van SHEQ-prestaties tot nu toe, maar we begrijpen ook dat de afwezigheid van ongevallen niet noodzakelijkerwijs de aanwezigheid van veiligheid bevestigt. Daarom laten we onze waakzaamheid nooit verslappen en accepteren we nooit dat we niet meer kunnen verbeteren en leren om ervoor te zorgen dat onze uitstekende staat 
van dienst intact blijft.

ONS CONTINUE STREVEN NAAR VERBETERING

Onze Group Management Systemen zijn opgezet om ervoor te zorgen dat we een sterk kader hebben dat garandeert dat onze procedures in overeenstemming zijn met de beste praktijken en normen 
binnen de branche en met de verschillende wet- en regelgeving van de locaties waar we wereldwijd actief zijn.

Een permanente doelstelling binnen Van Vliet Demolition Group  is de voortdurende verbetering van ons functioneren, met lopende initiatieven zoals het voortdurend bijhouden van onze systemen in lijn met verschillende internationaal erkende accreditaties, duurzaamheidsoefeningen en workshops, het leren van lessen uit alle gevallen, zowel intern als extern, en ons Hazard-rapportagesysteem dat onze werknemers, aannemers en klantenteams aanmoedigt om alle opmerkingen te uiten, zowel positieve- als verbeterpunten te melden.

 

Wij beschikken over de volgende certificaten

Mark-up arrow Jaar na jaar toegekend en vernieuwd, specifieke veiligheidscertificaten voor de industrie