Mark-up arrow

Ontmantelen procesinstallatie

Ontdek

Hull, Verenigd Koninkrijk

Veilig afbreken en ontmantelen van de overbodig geworden procesinstallatie

Van Vliet Demolition werd gecontracteerd om de overbodig geworden VAM-fabriek voor INEOS Manufacturing bij de fabriek in Hull op een veilige manier te slopen en te ontmantelen. Van Vliet Demolition werd aangesteld als hoofdaannemer en zou, op verzoek van de opdrachtgever, ook de rol van hoofdontwerper op zich nemen. Het was van fundamenteel belang om hiervoor een multifunctioneel team in te zetten, bestaande uit getrainde en ervaren sloopspecialisten en machine-operators, waardoor het mogelijk was om de flexibele uitvoering en veilige oplevering van het project te waarborgen, met behoud van optimale veiligheidsnormen en het minimaliseren van de afvalproductie. De bij dit project gehanteerde slooptechnieken werden door externe adviseurs en door eigen technici van de klant beoordeeld en gevalideerd.

Demolition
Dismantling

Tekst gaat verder onder de foto's

Flexibele uitvoering
Veilige oplevering
Minimalisering van de hoeveelheid afval
1 / 4

De luchtkwaliteit, bodemverontreiniging, watervoorraden, geluidsoverlast, trillingen, ecologie, transportbewegingen, toegang en gevaarlijke stoffen werden bewaakt en tot een minimum beperkt. In lijn met alle projecten die Van Vliet Demolition uitvoert zijn gedurende de gehele looptijd van het project continue projectbewakingen en voortgangsevaluaties uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de prestatiecriteria en de doelstellingen van de klant worden gehandhaafd en gehaald.

Alle activiteiten werden veilig afgerond, tot tevredenheid van de klant, in wat een uitdagend project genoemd mag worden. Van Vliet Demolition hecht er veel waarde aan om de veiligste, meest kosteneffectieve oplossing voor strategische ontmanteling en sloop te bieden. Door specifiek voor dit project opgestelde KPI’s toe te passen, die continu gemonitord kunnen worden en door de klant voorzien kunnen worden van feedback, wordt een optimale klanttevredenheid gegarandeerd. Indien gewenst kunnen referenties worden verstrekt.

Deel dit project