Mark-up arrow

Sloop van een smeeroliefabriek en opslagtanks

Ontdek

Europoort Rotterdam, Nederland

Ontmanteling van de volledige smeeroliefabriek in Europoort

Sloop, ontmanteling en verwijdering van de complete smeeroliefabriek van Gunvor Petroleum Rotterdam. Tijdens de voorbereidingen en implementatie van het project werd Van Vliet Demolition eveneens gecontracteerd voor de sloop van twee opslagtankprojecten (drie tanks + twee tanks) en de sloop van een VRU Unit (Vapour Recovery Unit /dampterugwinning installatie) op de Ocean Jetty.

Decommissioning
Demolition
Dismantling
Removal

Tekst gaat verder onder de foto's

Veilig uitgevoerd
Hitachi ZX870 UHD machine
Complete smeeroliecentrale
1 / 9

Verscheidenheid aan taken

Het project werd in 2019 en 2020 gedurende 8 maanden uitgevoerd. Van Vliet Demolition heeft het gehele project begeleid, inclusief de in-house engineering, het verzorgen van risico-inventarisaties, het opstellen van taak specifieke methodeverklaringen, verkeersmanagementplannen op locatie en VGM-plannen.

Van Vliet Demolition voerde op een veilige manier een verscheidenheid aan werkzaamheden uit, waaronder onder andere: het slopen van constructies, kolommen, petrochemisch materieel, betonnen funderingen en leidingen door middel van koude snijtechnologie. Deze constructies – die wel tot 40 m hoog ware - zijn uitgevoerd met de unieke machine van Van Vliet Demolition: de Hitachi ZX870 UHD, waarbij UHD staat voor Ultra High Demolition, met deze machine wordt vermeden dat personen op hoogte moeten werken.

Het contract en de uitvoering ervan omvatte eveneens de decontaminatie van onderdelen met keramische wol, asbest (complete fabriek), zwavel (tank) en bitumen (pijpleidingen).

Als laatste onderdeel van het project heeft Van Vliet Demolition een 100 meter hoge schoorsteen gesloopt hetgeen werd uitgevoerd met op afstand bediende apparatuur zodat op hoogte werken kon worden vermeden.

Deel dit project